ezCloud Tuyển dụng
SEARCH FOR JOB OPPORTUNITIES
AVAILABLE POSITIONS
Sales (2)
Developer (5)
Marketing (1)

VACANCIES

Position Quantity Salary Deadline
ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên C#
Hà Nội    Full-time

01

600 - 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu    Full-time

10

Thỏa thuận

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm
Hà Nội, Hồ Chí Minh    Full-time

02

350 - 700$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên Front End
Hà Nội    Full-time

02

600 - 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) UI/UX Designer
Hà Nội    Full-time

01

600 - 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Giám đốc Vận hành sản phẩm ezWego
Hà Nội, Hồ Chí Minh    Full-time

01

Upto 3000$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Giám đốc Vận hành sản phẩm ezB2B
Hà Nội, Hồ Chí Minh    Full-time

01

Upto 3000$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ khách hàng
Hà Nội    Full-time

02

350 - 700$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng Tuyển dụng lập trình viên Java
Hà Nội    Full-time

01

Up to 1200$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Nhân viên Marketing Content
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

31/03/2019

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Junior Data Analyst
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/12/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên kiểm thử phần mềm
Hà Nội    Full-time

02

300 - 500$

31/12/2018

(Tiếng Việt) Chuyên viên tài chính
Hà Nội    Full-time

01

400 - 800$

31/12/2018

Tuyển dụng lập trình viên Website
Hà Nội    Full-time

01

500 - 1000$

31/12/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Trưởng nhóm Hỗ trợ khách hàng
Hà Nội    Full-time

01

500 - 700$

06/12/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

(Tiếng Việt) Talent Acquisition Specialist
Hà Nội    Full-time | Part-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Chuyên viên Quảng cáo
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

25/10/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Sales Admin
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Graphic Designer
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Digital Marketing Staff
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm Kế toán
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

Business Developer
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

10/06/2018

Global Marketing Staff
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

31/05/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

30/04/2018

Sales Executive in Thailand
Thailand    Full-time | Part-time

1

Negotiate

31/03/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng
Hà Nội    Full-time

02

Thương lượng

30/12/2017

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
TP. Hồ Chí Minh    Full-time

03

Thỏa thuận

27/12/2017

ezCloud tuyển dụng