SEARCH FOR JOB OPPORTUNITIES

VACANCIES

Position Quantity Salary Deadline
(Tiếng Việt) Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

(Tiếng Việt) Talent Acquisition Specialist
Hà Nội    Full-time | Part-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

Tuyển dụng lập trình viên Java
Hà Nội    Full-time

01

8.000.000 - 15.000.000

30/10/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên C#
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên AngularJS/VueJS
Hà Nội    Full-time

02

8.000.000 - 15.000.000

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Sales Admin
Hà Nội    Full-time

01

5.000.000 - 8.000.000

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Junior Data Analyst
Hà Nội    Full-time

01

6.000.000 - 9.000.000

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ khách hàng
TP. Hà Nội    Full-time

03

5.000.000 - 7.000.000

30/09/2018

(Tiếng Việt) Nhân viên Marketing Content
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Chuyên viên Quảng cáo
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

25/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Mũi Né    Full-time

10

Thỏa thuận

31/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Graphic Designer
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Digital Marketing Staff
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm Kế toán
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

Tuyển dụng lập trình viên Website
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/07/2018

Business Developer
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

10/06/2018

Global Marketing Staff
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

31/05/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

30/04/2018

Sales Executive in Thailand
Thailand    Full-time | Part-time

1

Negotiate

31/03/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng
Hà Nội    Full-time

02

Thương lượng

30/12/2017

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
TP. Hồ Chí Minh    Full-time

03

Thỏa thuận

27/12/2017

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm
Hà Nội    Full-time

02

7.000.000 - 10.000.000

20/09/2018

ezcloud-tuyen-dung