SEARCH FOR JOB OPPORTUNITIES
AVAILABLE POSITIONS
Sales (1)
Developer (3)
Marketing (2)

VACANCIES

Position Quantity Salary Deadline
(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Mũi Né    Full-time

10

Thỏa thuận

31/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Graphic Designer
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Digital Marketing Staff
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ khách hàng
TP. Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

30/08/2018

Tuyển dụng lập trình viên Java
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên C#
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/07/2018

Tuyển dụng lập trình viên Website
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/07/2018

Business Developer
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

10/06/2018

Global Marketing Staff
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

31/05/2018

(Tiếng Việt) Marketing Manager
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/05/2018

(Tiếng Việt) Nhân viên Marketing Content
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/05/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

30/04/2018

Sales Executive in Thailand
Thailand    Full-time | Part-time

1

Negotiate

31/03/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng
Hà Nội    Full-time

02

Thương lượng

30/12/2017

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
TP. Hồ Chí Minh    Full-time

03

Thỏa thuận

27/12/2017

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

20/08/2018

ezcloud-tuyen-dung