Bảng giá

Chọn thời gian của gói
BASIC
CUSTOMIZE
Tạm dừng cung cấp
Quản lý phòng
Quản lý Customer reviews
Quản lý nội dung (News, promotions)
Thay đổi giao diện từ kho theme sẵn có
Quản lý logo, địa chỉ, map, hotline, v.v...
Quản lý thành viên quản trị
Quản lý album ảnh
Quản lý dịch vụ (Spa, Golf, Gym...)
Tích hợp tính năng đặt phòng ezBE
Thu thập thông tin khách hàng theo form
Hệ thống đăng bài và cấu hình
Đa ngôn ngữ
Giao diện hiển thị tốt trên các thiết bị di động.
Chia sẻ lên mạng xã hội
Chat box tương tác với khách hàng trên website
Nhúng script của bên thứ 3: facebook comment, google analytics...
Customize giao diện, tính năng theo yêu cầu khách hàng
Tích hợp nâng cao với dịch vụ của bên thứ 3: heatmap, google tag...
Xây dựng tính năng đặc thù của doanh nghiệp
Công nghệ mới nhất khi xây dựng website (HTML5, CSS3, AMP ...)
Tổng tiền
Tạm dừng cung cấp
Tạm dừng cung cấp

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ