TÌM KIẾM CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí Số lượng Mức lương Hạn tuyển
Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

Talent Acquisition Specialist
Hà Nội    Full-time | Part-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

Tuyển dụng lập trình viên Java
Hà Nội    Full-time

01

8.000.000 - 15.000.000

30/10/2018

Tuyển dụng Chuyên viên Quảng cáo
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

25/10/2018

UI/UX Designer
Hà Nội    Full-time

01

Up to $1000

25/10/2018

Tuyển dụng Lập trình viên C#
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/09/2018

Tuyển dụng Lập trình viên AngularJS/VueJS
Hà Nội    Full-time

02

8.000.000 - 15.000.000

30/09/2018

Tuyển dụng Nhân viên Sales Admin
Hà Nội    Full-time

01

5.000.000 - 8.000.000

30/09/2018

Tuyển dụng Junior Data Analyst
Hà Nội    Full-time

01

6.000.000 - 9.000.000

30/09/2018

Tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ khách hàng
TP. Hà Nội    Full-time

03

5.000.000 - 7.000.000

30/09/2018

Nhân viên Marketing Content
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/09/2018

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Mũi Né    Full-time

10

Thỏa thuận

31/08/2018

Tuyển dụng Graphic Designer
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/08/2018

Tuyển dụng Digital Marketing Staff
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm Kế toán
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

Tuyển dụng lập trình viên Website
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/07/2018

Nhân viên phát triển thị trường
Hà Nội    Full-time

1

Thỏa thuận

10/06/2018

Nhân viên Marketing thị trường Global
Hà Nội    Full-time

1

Thỏa thuận

31/05/2018

Tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

30/04/2018

Tuyển nhân viên Kinh doanh thị trường Thái Lan
Thái Lan    Full-time | Part-time

1

Thỏa thuận

31/03/2018

Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng
Hà Nội    Full-time

02

Thương lượng

30/12/2017

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
TP. Hồ Chí Minh    Full-time

03

Thỏa thuận

27/12/2017

Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm
Hà Nội    Full-time

02

7.000.000 - 10.000.000

20/09/2018

ezcloud-tuyen-dung