Nghiệp vụ an ninh khách sạn - VTOS

Nghiệp vụ an ninh khách sạn – VTOS

  • Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Nghiệp vụ An ninh khách sạn
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
  • Tiêu chuẩn VTOS Nghiệp vụ An ninh khách sạn
  • Kế hoạch liên hoàn các công việc và phân việc
  • Nội dung các công việc và phân việc

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud