Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – VTOS

  • Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Công việc và phần việc: kế hoạch liên hoàn
  • Nội dung các công việc và phần việc

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud