Hỗ trợ chức năng đóng phòng

When you offer promotion and discount, ezHotel can support you to stop selling. You can stop receiving reservations in your website during a desired period of time.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)