Hệ thống là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp
hoạch định chiến lược kinh doanh tốt nhất

ezFolio giúp bạn đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất

Kiểm tra tình trạng phòng trống trực quan và nhanh chóng

Kiểm soát loại phòng hiện có tại khách sạn, chức năng của từng phòng và mã phòng trên hệ thống giao diện của phần mềm

Tìm kiếm và điều chỉnh thông tin đặt phòng nhanh chóng


Mọi điều chỉnh thay đổi đặt phòng nhanh chóng hơn nhờ hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin giúp tìm kiếm dễ dàng

Thao tác đặt phòng khách lẻ, khách đoàn đơn giản và dễ dàng

Thao tác đặt phòng khách lẻ, khách đoàn đơn giản và dễ dàng

Bộ phận kinh doanh có thể theo dõi tình trạng phòng trên giao diện thông tin phòng của phần mềm để thao thác đặt phòng cho khách lẻ, khách đoàn đơn giản và nha chóng nhất

Dễ dàng theo dõi các chỉ số doanh thu, đặt phòng


Hệ thống cung cấp đầy đủ các chỉ số về doanh thu, công suất phòng giúp dễ dàng theo dõi

Bắt đầu dùng thử ngay!

Trải nghiệm nền tảng quản lý và kinh doanh khách sạn có thị phần số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết!
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)