Hệ thống có nhiệm vụ tổng kết, kiểm tra lại
toàn bộ hoạt động giao dịch trong ngày

Tích hợp với kế toán giúp quản lý khách sạn chính xác nhất

Cấu hình tham số kết nối cực nhanh và chính xác theo danh sách

Xử lý số liệu kết toán thời gian thực, cập nhật các tham số nhanh và chính xác nhất theo các danh sách

Cấu hình tham số kết nối cực nhanh và chính xác theo danh sách

Xử lý số liệu kết toán thời gian thực, cập nhật các tham số nhanh và chính xác nhất theo các danh sách

Thông tin báo cáo chưa bao giờ đầy đủ và dễ dàng đến vậy

Kiểm tra và xử lý danh sách tình trạng phòng trong khách sạn

Thực hiện kiểm tra tình trạng phòng khách sạn, số lượng khách check-in, check-out hàng ngày của khách sạn.Kiểm toán đêm theo dõi khách dự kiến đi - đến, kiểm tra lại khách đã thật sự check-in chưa.

Thu thập, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn nội bộ và cập nhật chi phí

Tổng hợp tất cả các hóa đơn nội bộ phát sinh trong ngày từ các bộ phận của khách sạn. Cập nhật hóa đơn, chi tiêu vào tài khoản của khách trước khi ưu trữ.

Quản lý và kiểm tra, giới hạn mức nợ cho khách hàng

Kiểm toán kiểm tra và quản lý mức nợ cho khách hàng để đảm bảo rằng các chi phí của khách vẫn đang nằm trong giới hạn cho phép, tránh tình trạng khách rời đi khi chưa thanh toán

Bắt đầu dùng thử ngay!

Trải nghiệm nền tảng quản lý và kinh doanh khách sạn có thị phần số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết!
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)