Cải thiện doanh thu khi kinh doanh khách sạn bằng cách nào?

Kinh doanh khách sạn cần vốn

Khi kinh doanh khách sạn, người quản lý luôn cố gắng tìm mọi cách để tăng doanh thu khách sạn, và khi internet chưa phát triển thì nguồn thu chính của khách sạn là từ các công ty du lịch. Tuy nhiên phương án hợp tác với công ty du lịch không phải là giải pháp lâu dài vì lợi nhuận của khách sạn nhiều phần đã rơi vào túi của các công ty du lịch.

Ngày nay thì khác, internet đã phát triển mạnh và nhanh, các kênh quảng cáo cũng nhiều hơn, ngoài việc dựa vào các tour du lịch, khách sạn có thể tham khảo một vài cách thu hút khách du lịch dưới đây.

Truyền thông nội bộ

Nhiều người cứ đâm đầu vào các kênh quảng cáo, marketing online, … mà quên mất rằng, chính những nhân sự của họ là những sales bán phòng tốt nhất cho khách sạn của bạn. Hãy tạo một môi trường khách sạn hiện đại, chuyên nghiệp để chính những người làm việc cho bạn cảm thấy yêu thích nơi đây, thì không có lý do gì mà họ không giới thiệu người thân đến ghé thăm và cư trú khách sạn của bạn. Vì vậy, điều đầu tiên và quan trọng nhất trong kinh doanh khách sạn chính là tạo dựng lòng tin của khách sạn với nhân viên khách sạn, bạn sẽ không thể tưởng tượng được doanh thu họ có thể mang lại là bao nhiêu đâu.

Truyền thông nội bộ

Website khách sạn tương thích điện thoại di động

Website khách sạn là một kênh kinh doanh khách sạn phổ biến, nhưng đôi khi chủ khách sạn cứ nghĩ chỉ cần có 1 website khách sạn hiển thị đẹp trên máy tính là xong, mà quên mất rằng một thiết bị đang không thể thiếu với con người ngày nay chính là điện thoại di động. Lượng lớn du khách thậm chí đã bắt đầu đặt vé từ các thiết bị di động của họ. Đặt phòng đến phút cuối (last minute) đang là xu hướng và hầu hết đều được đặt trên các thiết bị di động. Trong thực tế, các đặt phòng được tạo nên từ 30% các tìm kiếm OTA và 25% đặt trang web của khách sạn. Vì vậy thiết lập một trang web và cấu hình nó để tương thích điện thoại di động là một cách tiết kiệm để đảm bảo rằng các kênh của khách sạn của bạn được tối ưu hóa để phục vụ một đối tượng lớn.

Xem thêm:

Google và SEO

SEO website và quảng cáo Google được khá nhiều bên sử dụng để kinh doanh khách sạn và đưa khách sạn của mình hiển thị vị trí đầu tiên trong lượt tìm kiếm khách sạn của du khách. Trong ngắn hạn bạn có thể sử dụng quảng cáo google để chiếm vị trí đầu tiên đó, tuy nhiên công cụ này sẽ mất phí, và không thể để khách sạn phải trả phí trong một thời gian dài để có được khách du lịch đến ở.

Một giải pháp cho việc này chính là SEO website, và hầu hết công việc này là mục tiêu dài hạn của các khách sạn, nhưng lại mất khá lâu để có thể làm được việc này (khoảng từ 6 tháng – 1 năm nếu làm tốt). SEO website sẽ giúp website của bạn hiển thị ở TOP cao khi khách du lịch tìm kiếm từ khoá mà bạn SEO, và đương nhiên bạn không mất chi phí để có được vị trí cao đó. Nếu bạn có một đội ngũ SEO website tốt thì một khi bạn đã có vị trí cao thì đối thủ rất khó có thể đánh bật bạn ra ngoài TOP Google đó.

Đặt phòng trực tiếp

Một thời gian dài các kênh OTA đã thống trị lĩnh vực đặt phòng lớn nhất trên Internet của thế kỷ 21, tuy bây giờ chưa giảm nhưng đã có sự “chen chân” của một công cụ giúp đặt phòng khác, đó chính là “Booking engine”. Booking Engine là công cụ các khách sạn hiện nay cần có giúp họ tập trung vào việc cải thiện đặt phòng trực tiếp. Công cụ này cho phép các khách sạn để đặt phòng trực tiếp từ đường đặt phòng của mình ngày trên website khách sạn. Bằng cách bán phòng ít hơn thông qua các đối tác trung gian, khách sạn cũng nhận giữ hoa hồng. Việc tối ưu hóa tìm kiếm nói trên cũng giúp thúc đẩy việc đặt trực tiếp hơn.

 

Những phương pháp này là không tốn kém, nhưng rất hiệu quả và tất cả đều bổ sung cho nhau. Bằng cách chi tiêu một chút thời gian mỗi ngày vào các công việc trên, khách sạn sẽ thấy những cải thiện đáng kể về công suất và doanh thu trong vòng một vài tháng – kết quả có thể không được nhanh chóng, nhưng có hiệu quả lâu dài và đều đặn.

Bán phòng trên 240 kênh OTA với phần mềm ezCloudhotel!

dùng thử miễn phí

Hotel owners always try to find ways to increase hotel revenue, and when the internet is not growing, the main revenue of the hotel is from travel companies. However, the scheme of cooperation with the travel company is not a long-term solution because the profits of the hotel are in many parts of the bag of travel companies.
Nowadays, the internet has grown fast and fast, more advertising channels, besides relying on tours, hotels can refer to some of the ways to attract tourists below.

Internal communications

Many people stumble on advertising channels, online marketing, and so on, and forget that their employees are the best sales people for your hotel. Create a modern, professional hotel environment so that the people who work for you feel like it, there is no reason not to introduce relatives to visit and reside your hotel. . So the first and most important thing is to build the hotel’s trust with the hotel staff, you can not imagine how much revenue they can bring.

See more:

Hotel website compatible mobile phone

Website hotel is a popular business channel with most of the online business owners, but sometimes hotel owners think that just have a hotel website displayed beautifully on the computer is complete, but forgot that a device Is indispensable to people today is the cell phone. Large numbers of travelers have even started booking tickets from their mobile devices. Last minute reservations are trending and most are placed on mobile devices. In fact, reservations are made up of 30% of OTA searches and 25% of hotel reservations. Therefore setting up a website and configuring it for mobile phone compatibility is a surefire way to ensure that your hotel’s channels are optimized to serve a large audience.

Google and SEO

SEO websites and Google ads are used by quite a number of hotel hotels to bring their hotels to the first place in the hotel search. In the short term you can use google ads to occupy the first position, but this tool will cost you, and can not afford to pay for a long time to get tourists to stay in. .
One solution for this is the SEO website, and most of this work is the long-term goal of hotels, but it takes a long time to be able to do this (about 6 months – 1 year if done well). SEO website will help your website display high in TOP when visitors search for keywords that you SEO, and of course you do not cost to get that high position. If you have a good website SEO team, once you have a high position then the opponent will hardly beat you out of that TOP.

Direct booking

OTA channels have dominated the largest booking area on the Internet of the 21st century, but have not fallen yet, but there has been a “hitch” of another booking engine, which is “Booking Engine“. Booking Engine is a hotel tool that now needs to help them focus on improving direct booking. This tool allows hotels to book directly from their booking line on the hotel website. By selling less rooms through intermediaries, the hotel also accepts commissions. The above search optimization also facilitates direct placement.

These methods are inexpensive, but very effective and all complement each other. By spending a little time each day on the above jobs, the hotel will see significant improvements in capacity and revenue within a few months – results may not be quick but effective long and steady.

Sell over 240 OTA channels with ezCloudhotel software!

dùng thử miễn phí

 

4.6/5 - (5 bình chọn)
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)