ezCloud nhận giải thưởng “50+10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2019”

Ngày: 22/10/2019

Số lượng ảnh: 8

Tối ngày 22/10/2019, tại lễ công bố và trao giấy chứng nhận: 50 + 10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019, ezCloud đã vinh dự được trao Chứng nhận là Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019 ở hạng mục: Doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu.

 

ezCloud nhận giải thưởng Doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu 2019
Đang tải...