Hội thảo: Substainable Development of Tourism, Human Resources

Đăng ký sự kiện

Ngày 23/08/2019, ezCloud đã tham dự hội thảo quốc tế: “Substainable Development of Tourism Products and Human Resources” (Phát triển bền vững nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch). Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham dự của đại diện các vụ, viện thuộc Tổng cục Du lịch; đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, Sở VHTT&DL tỉnh Hưng Yên, UBND thành phố Đà Lạt, Hội Liên hiệp khoa học tỉnh Lâm Đồng; các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đến từ cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế, đối tác của Viện KHGDVHTT&DL…

Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)