Phần mềm quản lý khách sạn miễn phí tài trợ bởi ezCloud

Chúng tôi luôn nỗ lực đóng góp vì sự phát triển nguồn nhân lực tương lai
trong ngành khách sạn - du lịch cho các trường Đại học/Cao đẳng trên toàn quốc

Đưa phần mềm quản lý khách sạn vào giảng dạy tại trường học

Nâng cao chất lượng dạy học, mở rộng chương trình đào tạo toàn diện cho các sinh viên học tập và thực hành trong ngành khách sạn – du lịch

Liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Sinh viên trực tiếp được thực hành phần mềm quản lý khách sạn ezCloud trong môn học chuyên ngành

Giúp sinh viên nắm bắt đầy đủ kiến thức cơ bản và thực tiễn về ngành khách sạn – du lịch, có lợi thế hơn, tạo nhiều cơ hội việc sau khi ra trường

ezCloud tài trợ phần mềm quản lý khách sạn miễn phí

ezCloudhotel

Mặc định cài đặt cấu hình 20 phòng

ezFolio

Mặc định cài đặt cấu hình 50 phòng

Chúng tôi luôn nỗ lực góp phần phát triển nguồn nhân
lực trong lĩnh vực Khách sạn - Du lịch cùng với các
trường Đại học/Cao đẳng trên cả nước

Các trường đại học đã được ezCloud hỗ trợ phần mềm
quản lý khách sạn miễn phí

university_img02.png
CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH SÀI GÒN

Tiêu chí

Tất cả các trường Đại học/Cao đẳng có chuyên ngành Khách sạn - Du lịch
Mong muốn đưa phần mềm quản lý khách sạn ezCloud vào giảng dạy của môn học
Đồng hành truyền thông cùng ezCloud

Các bước tham gia chương trình

Bước 1:

Đăng kí để được hỗ trợ phần mềm quản lý khách sạn miễn phí từ ezCloud

Bước 2:

ezCloud lựa chọn các trường học đạt tiêu chí để hỗ trợ phần mềm

Bước 3:

Công bố danh sách các trường học được hỗ trợ phần mềm quản lý khách sạn miễn phí

Bước 4:

Cùng ezCloud tạo tài khoản sử dụng phần mềm quản lý khách sạn
Đánh giá bài viết!
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)