Quản lý biểu giá khách sạn

ezHotel helps adjust your rate according to your sales strategies and apply promotion for a particular group of customers at a certain time of the year.

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)