ezPromotion - Hệ thống quản lý khuyến mãi toàn diện

ezPromotion hỗ trợ triển khai hiệu quả chiến thuật tiếp thị giúp tăng tỷ lệ
chuyển đổi, quảng bá thương hiệu và bứt phá doanh thu

Đăng ký tư vấn


Lý do nên triển khai các chiến lược khuyến mãi đặt phòng

Tăng tỷ lệ lấp đầy
tăng tỷ lệ lấp đầy
Thúc đẩy lòng trung thành và
thu hút khách hàng mới
khách hàng trung thành
Nâng cao trải nghiệm
khách hàng


Chiến thuật tăng tỷ lệ đặt phòng, tỷ lệ lấp đầy
và tỷ lệ giữ chân aa

Quản lý chiến dịch tự động
Báo cáo, phân tích dữ liệu trực quan
Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

ezPromotion - Hệ thống quản lý và tích hợp toàn diện

Hệ thống quản lý

danh sách mã giảm giá

Hệ thống tích hợp

ezPromotion - Hệ thống quản lý
khuyến mãi toàn diện

Giải pháp quản lý khuyến mãi ezPromotion hỗ trợ xúc tiến hiệu quả,
giúp tăng lượt đặt phòng và nâng cao ưu thế cạnh tranh trong mọi thời điểm

logo-ezfolio
logo-ezticket
logo-ezcms
logo-ezgolf
Đăng ký tư vấn
hoặc
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)