OneInventory và ezGolf của ezCloud nhận giải thưởng Vietnam Digital Awards 2019

Ngày: 06/09/2019

Số lượng ảnh: 8

Ngày 06/09/2019, OneInventory, ezGolf là 2 sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ của ezCloud đã vinh dự được nhận giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam – VIETNAM DIGITAL AWARDS 2019 ở hạng mục: “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu” và “Thu hẹp khoảng cách số”.

OneInventory và ezGolf nhận giải Chuyển đổi số 2
Đang tải...