Muong Thanh Group is the top hotel group with hotel system spreading in over 40 provinces in Vietnam. Being one of the top companies providing Web-base technology products, it aims at searching and using information of mobile device users. It chose ezCloud as a partner to provide online ticket website system  for the Dien Lam – Dien Chau resort  Nghe An

5/5 - (5 votes)
Bài viết liên quan
Download Ebook
Để lại thông tin để nhận MIỄN PHÍ các gói tư vấn 
giải pháp khách sạn từ các chuyên gia hàng đầu!
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)

Không cần cài đặt | Không cần thanh toán