This is the Biggest private hotel chain in Hochiminh City with about 20 hotels, restaurants-bars and Massage Parlours in  1st District. In order to optimize the operation, ezCloud acts as consultant and has sucessfully been developing  the total  technology infrastructure including:

– Software system

  • Hotel chain management software ezFolio
  • Restaurant management software ezPos
  • Online booking system for the hotel chain ezBooking

– Hardware infrastructure

  • Server system by Microft Azure
5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết liên quan
Chính sách và điều khoản của ezCloud

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. GIỚI THIỆUNội dung1. GIỚI THIỆU2. EZCLOUD THU THẬP THÔNG TIN KHI NÀO?3.MÔ TẢ CỤ THỂ CÁCH THỨC THU THẬP THÔNG TIN TỰ ĐỘNG4.EZCLOUD THU

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)