ezCloud Tuyển dụng
SEARCH FOR JOB OPPORTUNITIES

VACANCIES

Position Quantity Salary Deadline
ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên C#
Hà Nội    Full-time

01

600 - 1000$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Mũi Né, Cần Thơ    Full-time

10

500 - 1000$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Phú Quốc    Full-time

05

350 - 700$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên Frontend (angularjs, vuejs)
Hà Nội    Full-time

02

600 - 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Chuyên viên Quảng cáo
Hà Nội    Full-time

01

350 - 500$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Giám đốc Vận hành sản phẩm ezWego
Hà Nội, Hồ Chí Minh    Full-time

01

Upto 3000$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Giám đốc Vận hành sản phẩm ezB2B
Hà Nội, Hồ Chí Minh    Full-time

01

Upto 3000$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo nội bộ
Hà Nội    Full-time

01

Up to 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng Tuyển dụng lập trình viên Java
Hà Nội    Full-time

01

Up to 1200$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Trưởng phòng Triển khai phần mềm ezFolio
Hà Nội    Full-time

01

Up to 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Tuyển dụng Lập trình viên Reactjs
Hà Nội    Full-time

02

600 - 800$

31/03/2019

ezCloud tuyển dụng (Tiếng Việt) Nhân viên Marketing Content
Hà Nội    Full-time

02

350 - 500$

31/03/2019

(Tiếng Việt) UI/UX Designer
Hà Nội    Full-time

01

600 - 800$

31/01/2019

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ khách hàng
Hà Nội    Full-time

02

350 - 700$

31/01/2019

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Junior Data Analyst
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/12/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên kiểm thử phần mềm
Hà Nội    Full-time

02

300 - 500$

31/12/2018

(Tiếng Việt) Chuyên viên tài chính
Hà Nội    Full-time

01

400 - 800$

31/12/2018

Tuyển dụng lập trình viên Website
Hà Nội    Full-time

01

500 - 1000$

31/12/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Trưởng nhóm Hỗ trợ khách hàng
Hà Nội    Full-time

01

500 - 700$

06/12/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

(Tiếng Việt) Talent Acquisition Specialist
Hà Nội    Full-time | Part-time

01

Thỏa thuận

30/10/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Sales Admin
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/09/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Graphic Designer
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

31/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Digital Marketing Staff
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên Triển khai phần mềm Kế toán
Hà Nội    Full-time

01

Thỏa thuận

30/08/2018

Business Developer
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

10/06/2018

Global Marketing Staff
Ha Noi    Full-time

1

Negotiate

31/05/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng Nhân viên kế toán công nợ
Hà Nội    Full-time

02

Thỏa thuận

30/04/2018

Sales Executive in Thailand
Thailand    Full-time | Part-time

1

Negotiate

31/03/2018

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng
Hà Nội    Full-time

02

Thương lượng

30/12/2017

(Tiếng Việt) Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
TP. Hồ Chí Minh    Full-time

03

Thỏa thuận

27/12/2017

ezCloud tuyển dụng