Ghi nhận order

Allowing receptionist booking table in advance or at the time customers come. Quick manipulations help saving time.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)