Integration with hotel management software and booking tools

Integrated with hotel management software – ezFolio and ezCloudhotel, which creates a seamless connection. Customers’ booking information will be updated into hotel management software.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)