Kết nối phần mềm khách sạn

When using the add services incurred outside, if customers don’t like making payment directly then restaurant’s staffs can give the invoices to the receptionist to directly add these invoices into customers’ room.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)