Liên kết tới bộ phận kho hàng

Reducing the loss of goods or material, system will automatically update into the sales report in warehouse when selling an item, including the materials in the sales quotas.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)