Phần mềm ezFolio sẽ giúp bạn quản lý nhân viên khách sạn bằng cách

Tạo nhiều vai trò khác nhau trong khách sạn

ezFolio cho phép khách sạn tạo nhiều nhóm quyền khác nhau trong một khách sạn phù hợp với vai trò của các nhân viên đó trong khách sạn.

Trên ezFolio, mỗi nhân viên sẽ được cấp một tài khoản và quyền để thao tác phù hợp với đặc thù của từng công việc dễ dàng, tiện lợi.

Thiết lập chi tiết chức năng

Bên cạnh việc tạo các nhóm quyền phù hợp với vai trò của từng người, chủ khách sạn còn có thể thiết lập được quyền truy cập vào các tính năng trong phần mềm phù hợp với vai trò của từng vị trí nhân viên nắm giữ.

Từ đó, chủ khách sạn dễ dàng quản lý nhân viên một cách chi tiết nhất và bảo mật thông tin một cách triệt để.

Lịch sử giao dịch

Mọi thao tác của nhân viên, các số liệu về giao dịch sẽ được thay đổi ngay trên phần mềm và lưu lại trong lịch sử hệ thống.

Toàn bộ các tính năng này giúp chủ khách sạn quản lý nhân viên dễ dàng, biết được nhân viên nào đang làm gì, kiểm soát hóa đơn từng nhân viên tạo ra, qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của từng nhân viên khách sạn.

Theo dõi doanh số từng nhân viên

Doanh số kinh doanh của nhân viên đều được thống kê theo thời gian thực.

Bạn có thể dễ dàng quản lý nhân viên nào làm việc hiệu quả để chủ động đưa ra mức thưởng phù hợp với năng suất làm việc để khích lệ tinh thần nhân viên.