ezCloud tổ chức sinh nhật tháng 10 cho các nhân sự!

22886272_1798006873605431_8341833350679011158_n

This year in Hanoi, the weather is very nice, ezCloud has selected the most beautiful day in October to give gifts to celebrate the birthday of the company. On October 27, 1977, ezCloud Technology Joint Stock Company had a small party to celebrate the birthday of the employees who had a birthday in October. The party was fully attended by the company staff.
At the fruit party, the birthday staff received souvenirs from the company. Not only the Hanoi Office has gifts, but October has three birthday in Ho Chi Minh and a birthday in Quang Ninh Branch also received gifts delivery from Hanoi Office to send gifts. I wish you a new age more fun, successful and always beautiful as the month you were born offline!

Birthday cake

Birthday cake

Birthday cake
Birthday gift for Ho Chi Minh branch

CPO Dung presents gifts to Thuy - Hanoi

CPO Dung presents gifts to Thuy – Hanoi

CPO Dung presents gifts to Hung - Hanoi

CPO Dung presents gifts to Hung – Hanoi

CPO Dung presents gifts to Nhi - Hanoi

CPO Dung presents gifts to Nhi – Hanoi

Gifts for Mr. Tuan - Quang Ninh

Gifts for Mr. Tuan – Quang Ninh

CPO Dung presents gifts to Ms. Mai - Hanoi

CPO Dung presents gifts to Ms. Mai – Hanoi

CPO Dung presents gifts to Ms Long – Hanoi

4.4/5 - (5 bình chọn)
Bài viết liên quan
Download Ebook
Để lại thông tin để nhận MIỄN PHÍ các gói tư vấn 
giải pháp khách sạn từ các chuyên gia hàng đầu!
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)

Không cần cài đặt | Không cần thanh toán