Tính tiền, in hóa đơn

ezPos has a feature which helps making payment by ATM card, cash or be included in hotel’s services, printing the paid invoices to customers.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)