Vị trí đang tuyển dụng
Lương
Hạn nộp

Lương: 750 - 1200$

Hạn nộp: 12/08/2019

 • Full-time
 • 10 người
 • Đà Nẵng, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh

Lương: 500 - 1000$

Hạn nộp: 30/07/2019

 • Full-time
 • 30 người
 • Cần thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Nội, Kiên Giang, Mũi Né, Nha Trang, Quy Nhơn, TP.Hồ Chí Minh, Vũng tàu

Lương: 600 - 1000$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 01 người
 • Hà Nội

Lương: 350 - 700$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 05 người
 • Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Nội, Kiên Giang, Nha Trang, TP.Hồ Chí Minh

Lương: 800 - 1200$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 02 người
 • Hà Nội

Lương: 350 - 500$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 01 người
 • Hà Nội
600 - 800$
30/06/2019

Lương: 600 - 800$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 01 người
 • Hà Nội

Lương: 400 - 500$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 03 người

Lương: 600 - 800$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 02 người

Lương: 350 - 400$

Hạn nộp: 30/06/2019

 • Full-time
 • 03 người
 • Hà Nội