Cơ hội làm việc ezCloud

Vị trí đang tuyển dụng
Lương
Hạn nộp

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 04/10/2020

 • Full-time
 • 02 Người
 • Hà Nội

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/11/2020

 • Full-time
 • 02 người Người
 • Hà Nội
Thỏa thuận
30/11/2020

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/11/2020

 • Full-time
 • 01 Người

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/11/2020

 • Full-time
 • 03 Người
 • Hà Nội

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/08/2020

 • Full-time
 • 01 người Người
 • Hà Nội

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/08/2020

 • Full-time
 • 02 người Người
 • Hà Nội

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/09/2020

 • Full-time
 • 01 người Người
 • Hà Nội
Thỏa thuận
31/08/2020

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/08/2020

 • Full-time
 • 01 Người
 • Hà Nội

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 06/10/2020

 • Full-time
 • 02 người Người
 • Hà Nội

Lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 07/09/2020

 • Full-time
 • 05 Người
 • Hà Nội

LÝ DOBẠN NÊNTHAM GIA ezCloud

ĐƯỢC Trợ cấp nhà ở miễn phí, bao ăn trưa, gửi xe, học tập..

ĐƯỢC Thoải mái như ở nhà về cả vật chất lẫn tinh thần.

ĐƯỢC Tham gia ăn chơi nhảy múa, party, tiệc tùng, teambuilding, du lịch… trải dài quanh năm suốt tháng.