Ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS

Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng – VTOS

Ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS
  • Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Công việc và phần việc: Kế hoạch liên hoàn
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS
Mục lục ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS
Ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS
Ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS
Ebook Nghiệp vụ đặt giữ buồng phòng của VTOS
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...