Tổng hợp Thông tin du lịch tháng 3/2023 – Những sự kiện quan trọng hàng đầu

Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 3/2023. Trong đó, tài liệu cập nhật, phân tích về kết quả đón khách du lịch, đặc biệt là tổng hợp thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển du lịch trong một tháng diễn ra nhiều sự kiện rất quan trọng.
thông tin du lịch phần 1

Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 3/2023. Trong đó, các nội dung bao gồm cập nhật, phân tích về kết quả đón khách du lịch, đặc biệt là tổng hợp thông tin về các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển du lịch trong một tháng diễn ra nhiều sự kiện rất quan trọng. Bên cạnh đó, tài liệu cũng tổng hợp những sự kiện nổi bật; các hoạt động chuyển đổi số sôi động trong ngành du lịch; bước tiến trong công tác truyền thông du lịch trên nền tảng số; các danh hiệu báo chí quốc tế vinh danh du lịch Việt Nam.
Đây là tài liệu hữu ích mang đến cái nhìn tổng quan về tình hình cũng như định hướng phát triển du lịch Việt Nam trong tương lại.

Nếu không tải được ebook, vui lòng truy cập tài liệu tại đây.

Mục lục
Kết quả đón khách du lịch
Sự kiện nổi bật tháng 3/2023
Hoạt động chuyển đổi số trong du lịch
Truyền thông du lịch Việt Nam trên các nền tảng số
Tình hình cấp phép kinh doanh du lịch quý I/2023
Sự kiện nổi bật tháng 4/2023
Tải ngay Ebook
Tổng hợp Thông tin du lịch tháng 3/2023 – Những sự kiện quan trọng hàng đầu
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)