Tài liệu Chuyển đổi số ngành Kinh doanh Khách sạn

Đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch toàn thế giới bị "đóng băng. Phần lớn các cơ sở lưu trú du lịch đang gặp khó khăn về tài chính để khôi phục hoạt động. Ðiều này buộc chủ kinh doanh phải chuyển hướng ứng dụng và phát triển chuyển đổi số trong mọi hoạt động kinh doanh.
chuyển đổi số kinh doanh khách sạn

Đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng “đóng băng” ngành du lịch thế giới, và du lịch Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Phần lớn các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) đang gặp khó khăn về tài chính để khôi phục hoạt động, nhiều CSLTDL chuyển nhượng hoặc chuyển hướng kinh doanh; nhu cầu thị trường giảm sút; nhiều chính sách hỗ trợ dù đã có chủ trương nhưng chưa đến được với doanh nghiệp và người lao động trong ngành. Ðiều này buộc chủ kinh doanh phải chuyển hướng phát triển ứng dụng chuyển đổi số trong mọi hoạt động kinh doanh. Dưới đây là tài liệu này là Hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp ngành Kinh doanh khách sạn trong lĩnh vực Du lịch.

Nếu không tải được ebook, vui lòng truy cập tài liệu tại đây.

Mục lục
Tổng quan thị trường ngành
Xu hướng phát triển ngành
Khung chuyển đổi số SME trong ngành
Giải pháp chuyên dụng cấp độ 1, 2, 3
Giải pháp chuyển đổi số cơ bản
Nhà cung cấp giải pháp tiêu biểu
Kỹ năng công nghệ cần đào tạo
Kỹ năng cần thiết
Các tiêu chí chuyển đổi số
Tải ngay Ebook
Tài liệu Chuyển đổi số ngành Kinh doanh Khách sạn
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)