Báo cáo chi tiết mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt

Báo cáo về mức độ sẵn sàng của du khách Việt Nam được thực hiện nhằm phân tích những thay đổi trong mức độ sẵn sàng và nhận thức của du khách Việt Nam cho hoạt động du lịch sau một khoảng thời gian dài gián đoạn.
mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách việt

Dưới tác động của Covid-19, tâm lý và hành vi của du khách thay đổi qua thời gian nhằm thích nghi và xây dựng nên những ‘bình thường mới’ ở mọi hoạt động trong cuộc sống. Những thay đổi này diễn ra với chu kì ngắn và liên tục theo diễn biến của đại dịch, do đó việc theo dõi thay đổi trong hành vi và tâm lý của du khách qua thời gian giúp các doanh nghiệp trong ngành hiểu rõ hơn về những thay đổi cũng như mức độ sẵn sàng của du khách trong giai đoạn bình thường mới này. Báo cáo vềmức độ sẵn sàng của du khách Việt Nam được thực hiện nhằm phân tích những thay đổi trong mức độ sẵn sàng và nhận thức của du khách Việt Nam cho hoạt động du lịch sau một khoảng thời gian dài gián đoạn.

Nếu không tải được ebook, vui lòng truy cập tài liệu tại đây.

Mục lục
Chân dung khách du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới
Nghiên cứu mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt
Tải ngay Ebook
Báo cáo chi tiết mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)