Đồng bộ với phần mềm khách sạn

Synchronization with the hotel website and property management software ezFolio, the booking engine provides complete freedom while customizing it according to your needs.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)