Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch

Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã ra mắt phiên bản mới tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động” gồm các giải pháp tổng thể và bước đi cụ thể để triển khai chuyển đổi số thống nhất, đồng bộ trong ngành du lịch. 
ảnh bìa hướng dẫn chuyển đổi số

Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã ra mắt phiên bản mới tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động” gồm các giải pháp tổng thể và bước đi cụ thể để triển khai chuyển đổi số thống nhất, đồng bộ trong ngành du lịch. 

Nếu không tải được ebook, vui lòng truy cập tài liệu tại đây.

Mục lục
Chuyển đổi nhận thức
Chuyển đổi nhận thức
Thống nhất hành động
Thống nhất hành động
Hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch
Hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch
Câu chuyện chuyển đổi số tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Câu chuyện chuyển đổi số tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tải ngay Ebook
Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)