Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 1

Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam – VTOS

  • Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
  • Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Các công việc và phần việc - kế hoạch liên hoàn
  • Nội dung các công việc và phần việc

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud