Kỹ thuật làm bánh Âu - VTOS

Kỹ thuật làm bánh Âu – VTOS

  • Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Kỹ thuật làm bánh Âu
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
  • Tiêu chuẩn VTOS - Kỹ thuật làm bánh Âu
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Các công việc và phân việc - Kế hoạch liên hoàn
  • Nội dung các công việc và phân việc

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud