Nghiệp vụ buồng – VTOS

  • Giới thiệu tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ buồng
  • Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Kế hoạch liên hoàn các công việc và phần việc
  • Nội dung các công việc và phần việc

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud

Nhập email của bạn

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ