Ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS

Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ – VTOS

  • Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS)
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
  • Các tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ
  • Công việc và phần việc: Kế hoạch liên hoàn

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud

Nhập email của bạn

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ