ezCloud tài trợ phần mềm quản lý khách sạn miễn phí

Chúng tôi luôn nỗ lực đóng góp vì sự phát triển nguồn nhân lực tương lai
trong ngành khách sạn - du lịch cho các trường Đại học/Cao đẳng trên toàn quốc

đăng ký tham gia

Đưa phần mềm quản lý khách sạn vào giảng dạy tại trường học

  • Nâng cao chất lượng dạy học, mở rộng chương trình đào tạo toàn diện cho các sinh viên học tập và thực hành trong ngành khách sạn - du lịch
  • Liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Đưa phần mềm quản lý khách sạn vào giảng dạy tại trường học

  • Sinh viên trực tiếp được thực hành phần mềm quản lý khách sạn ezCloud trong môn học chuyên ngành
  • Giúp sinh viên nắm bắt đầy đủ kiến thức cơ bản và thực tiễn về ngành khách sạn - du lịch, có lợi thế hơn, tạo nhiều cơ hội việc sau khi ra trường
icon-background

ezCloud tài trợ phần mềm quản lý khách sạn miễn phí

ezCloudhotel

Phần mềm quản lý khách sạn 0-2 sao
Mặc định cài đặt cấu hình 20 phòng

ezFolio

Phần mềm quản lý khách sạn 3-5 sao
Mặc định cài đặt cấu hình 50 phòng

Chúng tôi luôn nỗ lực góp phần phát triển nguồn nhân
lực trong lĩnh vực Khách sạn - Du lịch cùng với các
trường Đại học/Cao đẳng trên cả nước

Tiêu chí

Tất cả các trường
Đại học/Cao đẳng có chuyên ngành
Khách sạn - Du lịch

Mong muốn đưa phần mềm
quản lý khách sạn ezCloud vào giảng
dạy của môn học

Đồng hành truyền thông cùng
ezCloud

Các bước tham gia chương trình

Bước 1:

Đăng kí để được hỗ trợ phần mềm
quản lý khách sạn miễn phí từ ezCloud

Bước 2:

ezCloud lựa chọn các trường học đạt
tiêu chí để hỗ trợ phần mềm

Bước 3:

Công bố danh sách các trường học
được hỗ trợ phần mềm quản lý khách
sạn miễn phí

Bước 4:

Cùng ezCloud tạo tài khoản sử dụng
phần mềm quản lý khách sạn

Các trường đại học đã được ezCloud hỗ trợ phần mềm
quản lý khách sạn miễn phí

cao đẳng nghề du lịch sài gòn

Đang tải...