Với chiếc điện thoại di động thông minh, bạn có thể

Cập nhật thông tin nhanh chóng

Mọi thông tin booking, check-in, check-out, tài chính đều sẽ được cập nhật ngay lập tức trên điện thoại của bạn.

Điều này sẽ giúp bạn có thể kiểm soát được mọi hoạt động tại khách sạn dù bạn đang ở bất kỳ đâu.

Báo cáo thống kê chi tiết

Chủ khách sạn có thể cập nhận số liệu thống kê mọi lúc, mọi nơi.

Trên App di động chúng tôi cung cấp đầy đủ các bản báo cáo về doanh thu, số lượng đặt phòng trong ngày để có một cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh trong ngày.

Báo cáo công suất phòng

Báo cáo doanh thu trong ngày

Ứng dụng dành cho mọi hệ điều hành

ezFolio có sẵn phiên bản dành cho điện thoại thông minh. Bạn có thể cài đặt ứng dụng này trên store mỗi hệ điều hành.Hiện chúng tôi có cả 2 phiên bản dành cho hệ điều hành IOS và Adroid. (Link đến Google Play và AppStore)

Đồng bộ với phần mềm từ xa

Ứng dụng quản lý trên di động sẽ tự động đồng bộ với phần mềm quản lý khách sạn ezFolio.

Mọi thông báo, thao tác thực hiện trên phần mềm sẽ cập nhật liên tục vào thông báo của ứng dụng di động.